Kirjoittajan arkistot: Rasmus Rokka

Juha Mutanen Sisu Auton Uudenmaan kuorma-automyyjäksi

Juha Mutanen on nimitetty Sisu Auton Uudenmaan kuorma-automyyjäksi 21.9.2020 alkaen. Juha siirtyi Sisulle maanrakennusyrityksestä, jossa hän toimi koneenkuljettajana.

Juhan toimipaikka on Toinen Savu 8 Vantaalla ja hänet tavoittaa numerosta 050 468 1113.

Koko Suomen kattava myyntiverkosto palvelee kuljetusalan asiakkaitaan. Alueellinen Sisu-myyjä löytyy verkkosivulta osoitteesta www.sisuauto.com/myynti tai soittamalla Sisu Auton vaihteeseen 010 2751.

Kasukkalan Mäkivetokisat 19.9

Olemme menossa mukana Kasukkalan mäkivetokisoissa. SISU Polar -tiimiä paikan päällä edustavat myyjämme Janne ja Tuomas. Tervetuloa juttusille!

Tapahtumapaikka / aika:

19.9 klo 10 alkaen.

Kapakanmutkan soramonttu
Vanha Viipurintie 1101
53100 Lappeenranta

Lisätietoa tapahtumasta löydät Karjala Pullingin sivuilta

OY SISU AUTO AB TOIMITTAA PANSSAROITUJA SISU GTP 4×4 -MAASTOAJONEUVOJA MAAVOIMILLE

 

Maavoimat julkaisi tänään SISU GTP 4×4 -testisarjan hankinnan, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa ajoneuvon suorituskyvystä ja käytettävyydestä Puolustusvoimien liikkuvuuden tulevaisuuden tarpeisiin niin kotimaassa kuin kriisinhallinnan tehtävissä.

SISU GTP 4×4 on Oy Sisu Auto Ab:n kehittämä modulaarinen panssaroitu ajoneuvomallisto, joka soveltuu useimpiin puolustus- ja turvallisuusalan käyttötehtäviin mm. miehistönkuljetus-, partio- ja järjestelmäajoneuvona. Näiden vahvasti panssaroitujen tuotteiden ajoneuvotekniikka perustuu massatuotettuihin kuorma-autokomponentteihin. Siksi elinkaarikustannukset ovat edulliset ja tukiverkosto laaja, varmistaen ajoneuvojen huoltovarmuuden niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

SISU GTP 4×4 on menestynyt erinomaisesti myös kansainvälisessä vertailussa voittaen Latvian puolustusministeriön järjestämän hankintavertailun, johon osallistumishakemuksensa lähetti alun perin täysi tusina kansainvälisiä sotilasajoneuvotoimittajia.

Nyt julkaistu Maavoimien hankinta mahdollistaa SISU GTP 4×4 -tuoteperheen sarjatuotannon käynnistämisen, jonka jälkeen Oy Sisu Auto Ab on valmis tuotteiston laajamittaisiin toimituksiin nopealla aikataululla.

Hankinnalla on Oy Sisu Auto Ab:ta työllistävän vaikutuksensa lisäksi myös moninkertaisesti laajempi työllistävä vaikutus kotimaiselle alihankintaverkostolle. Maavoimien julkaisema hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja ja valokuvia on saatavilla: TÄÄLTÄ
– Toimitusjohtaja, Petri Kananen, puh. +358504681232
– Sotilasajoneuvoliiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja, Jyri Ahonen, puh. +358503805386

 

Sisu Auto käynnistää tuotantonsa

Korona-viruksen aiheuttamien rajoitusten purkautuminen mahdollistaa Sisu Auton tuotannon
uudelleen käynnistämisen. Maailmanlaajuiset komponenttitoimitushäiriöt pysäyttivät Sisu Auton tuotannon huhtikuun alkupuolella. Nyt komponenttitoimittajien toimituskyky on yleisesti parantunut, mikä luo edellytykset tuotannon vaiheittaiseen ylösajoon.

– Epidemiasta ja siitä johtuvasta haasteellisesta kuorma-autokaupan markkinatilanteesta
huolimatta tilauskantamme on vahvistunut kasvuvuosien 2018 ja 2019 tasolle. Tulevien elvytystoimien vuoksi uskomme raskaiden kuorma-autojen markkinan kehittyvän maansiirto- ja
raakapuukuljetuksiin suunnattujen tuotteiden osalta edelleen positiivisesti, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen.

Sisu Auton työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tehtaalle on hankittu
desinfiointiaineautomaatteja ja hengityssuojaimia, joiden käyttäminen on ohjeistettu työntekijöille. Lisäksi lähikontakteja pyritään välttämään ja esimerkiksi taukotilat on järjestetty uudelleen.

– Tuotantokatkoksen aikana pidettyjen kesälomien ansiosta kykenemme tuottamaan ajoneuvoja keskeytyksettä läpi kesän. Tavoitteenamme on saada purettua kertynyttä tilauskantaamme ja päästä takaisin normaaliin neljän kuukauden toimitusaikaan syksyn aikana, kertoo tuotantopäällikkö Teemu Puustinen.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232

Sisu Auto ja Suvanto Trucks Oy vahvistavat yhteistyötä

 

 

 

 

 

Vuoden 2019 lopulla käynnistetty jälleenmyyntiyhteistyö Oy Sisu Auto Ab:n ja Suvanto Trucks Oy:n kanssa vahvistuu. Suvanto Trucks Oy vastaa 2.6.2020 lähtien Varsinais-Suomen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapinläänin alueella SISU kuorma-autojen myynnistä. Aluemyyjänä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin läänin alueella toimii Jarmo Limingoja.

-Nopeasti ja vahvasti käyntiin lähtenyt jälleenmyyntiyhteistyö on kehittynyt suunnitelmienmukaisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä Suvanto Trucks Oy:n saavutuksiin. Positiivisiinkokemuksiimme nojaten yhteistyön laajentaminen on selkeä jatkumo jo käynnistetylleyhteistyölle, toteaa Sisu Auton myyntipäällikkö Ville Kaihu.

Jatkossa Sisu Auton myyntiverkosto koostuu neljästä suoraan tehtaan alaisuudessa toimivasta kuorma-automyyjästä ja kahdessa eri toimipisteessä toimivasta Suvanto Trucks Oy:n jälleenmyyjästä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
Myyntipäällikkö Ville Kaihu, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232

Tiedote koronan vaikutuksista toimintaamme

 

Hyvät asiakkaat, yhteistyökumppanit, ystävät,

Elämme nyt vaikeita aikoja ja pelkään pahoin, että emme vielä edes pysty hahmottamaan kaikkea sitä mihin meneillään oleva korona-epidemia tulee vaikuttamaan. Tähän saakka vanhemman sukupolven elämänkaari on jakaantunut aikaan ennen ja jälkeen sotien. Minun ikäiseni jakolinja on kulkenut 90-luvun laman kohdalla. Jatkossa tulemme kaikki muistamaan ajan ennen ja jälkeen korona-epidemian.

Epidemian vaikutukset ovat iskemässä kaikkeen toimintaamme. Tartuntojen hidastamiseksi koulut ovat sulkeneet ovensa, riskiryhmiin kuuluvat sulkeutuneet koteihinsa ja yritysten toimihenkilöt mahdollisuuksien mukaan siirtyneet etätöihin. Ihmisten liikkumista rajoitetaan nyt monin tavoin epidemian hallitsemiseksi ja tehtaat ovat pysäyttämässä komponenttitoimitusten puutteen takia tuotantojaan.

Myös Sisu Auton tuotannollinen toiminta on nyt pysähtymässä. Ajoneuvoteollisuuden pitkät toimitusketjut ovat katkenneet ja pääkomponenttitoimittajamme ovat sulkeneet tehtaansa ilmoittaen vähintään kahden viikon katkoksesta toimituksiin. On selvää, että nämä ilmoitukset ovat vain ensiviesti muuttuneesta tilanteesta ja komponenttitoimitusten käynnistyminen ennen kesälomia on hyvin epätodennäköistä. Tästä syystä myös Sisu Autossa on toteutettu tilanteen vaatimat toimet ja sopeutettu toiminta vastaamaan näkyvissä olevaa todellisuutta.

Kotimaan kuorma-autokysyntä vaimeni yleisen taloudellisen epävarmuuden seurauksena merkittävästi jo viime kesänä. Syksyä kohti heikentynyt markkinatilanne ja automyyntimme erityisesti raakapuun kuljetuksiin käytetyn kaluston osalta johti loppuvuotta kohti supistuneeseen tilauskantaan ja siten olimme jo sopeuttamassa toimintaamme korona-epidemian iskiessä. Näin olemme nyt jo saaneet toteutetuksi yhdessä henkilöstömme kanssa neuvotellut toiminnan sopeutustoimet vastaamaan muuttunutta tilannetta ja uskomme, että näin kykenemme selviytymään yli tämän vaikean ajan rajallisin vaurioin.

Jonakin päivänä tämäkin koettelemus on ohi ja elämä palautuu jälleen normaaliin toimintaan. Korona-epidemia tulee jättämään meihin pysyvän muiston, mutta myös vahvistamaan meitä uusien haasteiden ja poikkeusolojen kohtaamiseen aiempaa paremmin valmistautuneina. Sisu Auton kaltaisille huoltovarmuuskriittisille yrityksille meneillään oleva ajanjakso on ollut todellinen tilanne havaita heikot kohtamme ja ottaa esille tulleet ongelmat osaksi varautumissuunnitelmiamme.

Vaikka tuotannollinen toimintamme on nyt pysähtymässä, toimii jälkimarkkinointiverkostomme normaalisti huolehtien siitä, että toimittamamme tuotteet toimivat niitä käyttävien asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Me tehtaalla keskitymme nyt toimiin, joiden avulla tehtaan toiminta epidemian vakavimman vaiheen ohimentyä saadaan ajettua jälleen ylös mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Parhaan tuen tälle, hyvät asiakkaamme, voitte antaa valitsemalla edelleen kotimaisen vaihtoehdon ajoneuvohankinnoissanne. Jokainen tilauskantaamme kasvattava, tuotantoseisokin aikana tehty autotilaus vahvistaa kykyämme toimia tuotantomme uudelleenkäynnistyksessä ja antaa jatkossakin mahdollisuuden vastata mahdollisimman hyvin tuleviin ajoneuvotarpeisiinne.

Meiltä kaikilta odotetaan nyt vastuullista toimintaa niin oman, läheisten kuin yhteiskuntammekin hyväksi. Pidetään yhdessä huolta meistä suomalaisista ja Suomesta.

Timo Korhonen
yrittäjä, Oy Sisu Auto Ab

Tänään on Sisun päivä, onnittelemme Sisu-nimisiä miehiä ja poikia sekä SISU kuorma-autoilijoita.

Hyvää huomenta maailman pohjoisimmalta kuorma-auto tehtaalta! Tänään vietetään virallista Sisu nimen nimipäivää. Sisun nimipäivä ei ole mikä tahansa päivä, sillä Sisun nimipäivää vietetään 28. helmikuuta, joka on myös Suomen kansalliseepoksen Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä.

Nimi on lisätty vuonna 2013 viralliseen nimipäiväkalenteriin Helsingin Yliopiston päätöksellä. Nimipäivää voivat viettää virallisesti kaikki Sisu nimiset miehet ja pojat, joita on Väestörekisterikeskuksen mukaan noin 1400. Valtaosa heistä on saanut nimensä 2000 -luvulla.

Myös Sisu kuorma-auto juhlii nimipäivää melkeinpä 90 vuoden kokemuksella. Sisu kuorma-autojen merkiksi Sisu tuli vuonna 1932, vuosi Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n perustamisen jälkeen. Nimivalinta perustui kilpailuun, joka julkistettiin Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Hufvudstadsbladetissa touko-kesäkuun vaihteessa 1932. Kilpailuehtojen mukaan nimen tuli olla ”alkuperäinen (ei ennen rekisteröity), lyhyt, helposti luettava ja lausuttava”. Parhaalle ehdotukselle luvattiin 1000 markan palkinto.

Nimikilpailun kärkeen seuloutui kolme nimeä: Sisu, Karhu ja Haukka. Voittanutta Sisua oli ehdottanut kaikkiaan 95 henkilöä, joista arvonnan perusteella voittajaksi selvisi lyseolainen Veikko Arohonka Hämeenlinnasta. Tosiasiassa nimen oli keksinyt Veikon isoveli Eino Arohonka, joka oli postittanut nimiehdotukset kilpailuun erikseen molempien nimissä.

Sisu Auto onnittelee 28.2.2020 johdosta kaikkia Sisu nimeä ylväästi kantavia miehiä ja poikia sekä Sisu kuorma-autoilijoita. Tätä tärkeää päivää juhlitaan yhdessä maamme kansalliseepoksen Kalevalan sankareiden kanssa ja koko suomalaisen kulttuurin kunniaksi.

Talvitiepäivät, Tampere, 12.-13.2.2020

 

Talvitiepäivät pidetään 12.-13.2.2020 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Halli A, Pirkkahalli). Osastollamme 150 on näytillä ensiluokkaista moneen eri ajotehtäväänkin soveltuvaa tienhoitokalustoa. Lisäksi luvassa uutuuksia, joista lisää paikan päällä.

Näytillä ovat tehdasvalmiit:

WORKS +, 578 hv, PowerShift 3 , CM16M K-AKK-8×4/345+140+137, Multilift XC 25 vaijerivaihtolavalaitteella.

WORKS, 578 hv, PowerShift 3, CM16M K-AKK-8×4/345+140+137, SISU HD -kippausvarustuksella

Tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää tapahtumasta TÄÄLTÄ