Kirjoittajan arkistot: Rasmus Rokka

Mansen Mörinät 5.-6.4.2019

Mansessa möristään jälleen huhtikuussa. Pirkanmaalaisten kone- ja kuljetuskalustokauppiaiden yhteinen tapahtuma järjestetään jälleen 5.-6.4.2019 perinteisellä tavalla.

Tapahtuma on avoinna perjantaina 5.4. kello 9–17 ja lauantaina 6.4. kello 9–15.

Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän ympäristössä oleva tapahtuma kerää vuosittain arviolta yli 10 000 raskaskone- ja kuljetuskalustoammattilaista Pirkanmaalle tutustumaan satojen alan toimijoiden tuotteisiin heidän omissa toimipisteissään.

Sisu Auto on myös näyttävästi menossa mukana. Toimipisteessämme Tampereen Raskoneella on esillä ja koeajettavana Rock ja Timber -mallit. Paikan päällä myös Kuljetus Sillmanin tyylikäs viisiakselinen Ilves-Sisuksi ristitty Rock -maansiirtoauto.

Tervetuloa!

Lue lisää: mansenmorinat.fi/

Sisu Auto täyttää tänään 88 vuotta

 

Vuodesta 1931 alkanut matka jatkuu kiitos teidän uskolliset asiakkaamme. Täytämme tänään kunnioitettavat 88 vuotta.

Pidetään Suomen lippu korkealla jatkossakin kotimaisen ajoneuvoteollisuuden puolesta vaikka välillä rapa vähän roiskuisikin.

Kiitos!

HYBRID

 

 

 

 

 

Tehdasvalmis SISU Hybrid on ympäristöystävällisempi tehopakkaus!

SISU Hybrid on suunniteltu sinulle, joka kaipaat maksimaalista suorituskykyä ajotehtävissäsi. Mikä parasta SISU Hybrid tarjoaa kaiken tämän ja paljon enemmän pienemmällä polttoaineenkulutuksella ja pienemmillä päästöillä.

SISU Hybrid -rinnakkaishybridijärjestelmässä diesel- ja sähkömoottorit voivat toimia erillään tai yhdessä. Sähkömoottori saa energiansa kondensaattoreista, joten lisäteho on käytössä automaattisesti, kun energiaa on ladattuna kondensaattoreihin.  Järjestelmä tunnistaa, kun dieselmoottorin rinnalle kannattaa ottaa sähkötehoa ja liittää sähkömoottorin automaattisesti apuun, tehoa voi myös lisätä manuaalisesti vaihdekepin päässä olevalla PowerTouch -keinukytkimellä. Kondensaattoreihin varastoidaan sähköenergiaa hidastamalla ajoneuvoa sähkömoottorilla. Kondensaattorit mahdollistavat nopean energian varastoinnin ja purkamisen. Sähkömoottorin käyttö on viiveetöntä.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen suurempaa omapainoa kompensoidaan sallimalla hybridiajoneuvoille yhden tonnin suurempi kokonaismassa tieliikennekäyttöön.

Hybridijärjestelmän etuja ovat mm.

  • Äärimmäinen vetokyky jo 0 nopeudesta saakka
  • Pienempi polttoaineenkulutus
  • Pienemmät päästöt
  • Helppo suunnanvaihto keinukytkimestä
  • Liikkeellelähtö ja heijaaminen sujuu helposti sähköä käyttäen

KATSO ESITE

Sisun päivä 28.2 – Onnittelemme Sisu-nimisiä miehiä ja poikia sekä Sisu kuorma-autoilijoita.

Tänään vietetään Sisun nimipäivää!

Tätä tärkeää päivää juhlitaan yhdessä maamme kansalliseepoksen Kalevalan sankareiden kanssa ja koko suomalaisen kulttuurin kunniaksi.

Sisu sana kuvaa sitkeää, hellittämätöntä tahdonvoimaa, sinnikkyyttä, lannistumattomuutta sekä on osa suomalaista kansallisidentiteettiä.

Täten Sisu Auto onnittelee kaikkia Sisu nimeä kantavia miehiä ja poikia sekä Sisu kuorma-autoilijoita.

Mitä parhainta nimipäivää toivottaa Sisu Auto!

SISU Polar -myynti jatkaa kasvuaan ja ote markkinoista vahvistuu

Sisu Polar -tuotteiden ensirekisteröintien määrä, 122 autoa, merkitsi 13 % kasvua aiempaan vuoteen verrattuna (108 autoa). Tätäkin suurempi myynnin kasvu on johtanut ennätykselliseen Sisu Polar –tilauskantaan ja tuotantovolyymin nostamiseen, joka tuo positiiviset näkymät myös vuodelle 2019.

”Panostuksemme tuotteidemme laatuun ja ominaisuuksiin vastaa hyvin kasvaviin ajosuoritteisiin ja vahvistaa asemaamme kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä. Sisu Polar puuautojen myynti kolminkertaistui viime vuoden aikana ja markkinaosuutemme maansiirtoautoissa vahvistui edelleen”, toteaa Sisu Polar -liiketoimintajohtaja Petri Kananen.

Vuoden 2018 aikana Sisu Auto toi myyntiin ja tuotantoon myös raskaat hybridikuorma-autot. ”Markkinoiden suuri kiinnostus, keskustelu hiilineutraalista Euroopasta ja hybridiautoista saadut tilaukset, sekä asiakkaiden kokemukset uusista tuotteistamme vahvistavat näkemystämme siitä että olemme valinneet oikean suunnan”, kertoo Petri Kananen.

Kuluvan vuoden aikana Sisu Auto tulee edelleen vahvistamaan asemaansa puuauto- ja maansiirtoautomarkkinoilta. Kotimaan vahva markkina-asema mahdollistaa myynnin kehittämisen painopisteen siirtämisen vientimarkkinoille, missä Sisu on tehnyt merkittäviä avauksia muun muassa Venäjän suuntaan.

Lisätietoja

Sisu Polar -liiketoimintajohtaja, Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
Tuotepäällikkö, Ville Kaihu, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1044

 

SISU Polar Rock Hybridillä kiviaineksia pääkaupunkiseudulle ja Uudenmaan kehyskuntiin

Oy Sisu Auto Ab esitteli rinnakkaishybridijärjestelmän kuorma-autojen voimansiirtoon kevään 2017 Kuljetusmessuilla Jyväskylässä. Järjestelmän kehittäminen ideasta myytäväksi tuotteeksi tapahtui nopeasti ja suunnitelman mukaisesti. Sisun diesel- ja sähkömoottorin rinnakkaishybridijärjestelmä on markkinoilla ainoa, joka on tarkoitettu todella raskaisiin ajotehtäviin ja ajoneuvoyhdistelmiin.

Sisu Polar Hybrid rinnakkaisjärjestelmän hankinta ja käyttö tarkoittaa polttoaineen säästöä ja samalla pienempää ympäristökuormitusta. Lisähyötyjä ovat ajoneuvon käytön helppous ja ajosuoritteen tehokkuuden kasvaminen”, avaa Sisu Polar –liiketoimintajohtaja Petri Kananen Sisun rinnakkaishybridijärjestelmän etuja.

Aki Simula Oy hankki uuden Sisu Polar Hybrid kuorma-auton kasettiperävaunuineen Tuusulaan Seepsula Oy:n asiakaskuljetuksiin. Yhdistelmä luovutettiin Seepsulan kiviainestehtaalla torstaina 17.1.2019. Seepsulasta Simulan Sisulla kuormien kuljetusmatka on keskimäärin 25 kilometriä. Yhdistelmän kantavuuskuormana kulkee kerralla lähes 50 tonnia murskelajikkeita. Seepsulassa jalostetaan kiveä ympäristöystävällisesti. Aki Simulan uusi Sisu kasettiyhdistelmän vetoautona osallistuu ympäristötalkoisiin tehokkaalla ja vähäpäästöisellä hybridiratkaisullaan.

Suomessa tieliikenteessä on sallittu 76 tonnin yhdistelmämassat. Lainsäädännön mukaan minimiteho suurimmille sallituille massoille on 380 kilowattia (517 hv). Yhdistelmän täyden kokonaismassan syklinen käyttö vaatii vetoauton moottorilta enemmän tehoa. Liikkeelle lähteminen, liikennevalopysähdykset, poikkeukselliset sääolosuhteet tai pääkaupunkiseudun ruuhkaisilla väylillä liikennerytmissä pysyminen vaativat voimalinjalta muutenkin paljon. Sisun rinnakkaishybridijärjestelmällä varustettu kuorma-auto on markkinoiden tehokkain ja tehoonsa suhteutettuna taloudellisin.

Tehokkaasti ja taloudellisesti

Seepsula Oy:n sopimusajoon luovutetun Aki Simulan Sisu Polar Rock Hybrid kasettiyhdistelmän vetoauton diesel- ja sähkömoottoreiden suurin yhteisteho on yli 900 hevosvoimaa. Sisu rinnakkaishybridiauton voimalinjassa suurin käytössä oleva vääntömomentti on 3 600 newtonmetriä. Sisu Polar Hybridin voimalinja koostuu lisäksi Eaton Fuller -vaihteistosta sekä vedonkatkaisulla varustetusta ja nostettavasta Sisu-teliakselistosta.

Sisun kehittämä rinnakkaishybridijärjestelmä helpottaa täyteen massaan lastatun ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtöä, kääntämistä, mäennousua ja irrotuskykyä huonoissa olosuhteissa. ”Rinnakkaishybridijärjestelmässä diesel- ja sähkömoottorit voivat toimia erillään tai yhdessä. Sähkömoottori saa Sisun ratkaisussa energiansa kondensaattoreista”, kertoo Petri Kananen. Sähkömoottorin lisäteho on käytössä automaattisesti, kun energiaa on ladattuna kondensaattoreihin. Järjestelmä tunnistaa, kun dieselmoottorin rinnalle kannattaa ottaa sähkötehoa ja liittää sähkömoottorin automaattisesti apuun. Sisu Polar Hybridissä voidaan käyttää lisätehoa myös manuaalisesti. ”Odotukset ovat korkealla erityisesti polttoaineen säästämisen suhteen”, toteaa Aki Simula. Simulan mukaan muitakin järjestelmän ominaisuuksia tulee varmasti hyödynnettyä. Aki ennakoi, että rinnakkaishybridin täysi hyödyntäminen edellyttää jonkin verran kokemusta järjestelmän toiminnasta.

Liike-energian hyötykäyttöä

Sisun järjestelmässä kondensaattoreihin varastoidaan sähköenergiaa hidastamalla ajoneuvoa sähkömoottorilla. Kondensaattorit mahdollistavat nopean energian varastoinnin ja purkamisen. Sähkömoottorin käyttö on viiveetöntä. Aki Simulan saaman ensikosketuksen mukaan Sisun rinnakkaishybridin käyttö ei kuljettajan näkökulmasta eroa tavallisesta Sisu Polar kuorma-autosta. Seepsulan kiviainestehtaalta lähtevä Aki Simula Oy:n Sisu ajoneuvoyhdistelmä joutuu hidastamaan, pysähtymään ja lähtemään liikkeelle uudelleen täydessä kuormassa monia kertoja ennen saapumista murskeen asiakkaalle. Sama toistuu palatessa asiakkaalta tyhjällä yhdistelmällä tehtaalle. Jokainen kuormatulla ja tyhjällä yhdistelmällä tapahtuva rullaaminen voidaan hyödyntää muuttamalla liike-energiaa sähköksi. Sähköenergia latautuu kondensaattoreihin kolmiportaisella tehoalueella. Sähkömoottori toimii silloin valitulla teholla generaattorina. Lataaminen toimii samalla ajoneuvon hidastimena kolmella eri tehoalueella. Lataamisen hidastintoiminta säästää ajoneuvon käyttöjarruja. Liikkeestä ladattu energia voidaan ottaa käyttöön heti tai säästellen liikenne- tai olosuhdetilanteen mukaan. Sähköenergiaa voi tarvittaessa ladata myös dieselmoottorin avulla.

Sisu Polar Rock Hybridillä ajo ja käyttö

Ennakoivalla, rullaavalla ajotavalla kondensaattoreiden varaustilanne saadaan ladattua tyhjästä täyteen muutaman kymmenen sekunnin kuluessa. Varatun energian käyttöaika riippuu valitusta kolmiportaisesta sähkömoottorin tehosta. Täydellä teholla energiaa riittää noin puoli minuuttia. Alimmalla tehoalueella energiaa riittää useiden minuuttien ajaksi. Kondensaattorit eivät kulu, niitä voi ladata ja purkaa lähes rajattomasti. Sähkömoottorin avustamana dieselmoottori pääsee vähemmällä kuormituksella.

Se tuo polttoainesäästöä. Sisu Polar Hybrid -ajoneuvon liikkeellelähdön tai edestakaisen kääntämistilanteen voi suorittaa käyttämällä pelkkää sähköä. Pehmeällä tai liukkaalla alustalla tarvittavassa heijaustilanteessa sähkömoottori pääsee oikeuksiinsa. Peruutusvaihteen valinnan sijaan Sisu Polar Hybrid kuljettaja voi käyttää sähkömoottorin viiveetöntä suunnanvaihtoa helppokäyttöisellä keinukytkimellä. Sähkömoottori pystyy pitämään täydessä kokonaismassassa olevan yhdistelmän paikoillaan jyrkässä mäessä. Sähkömoottori avustaa dieselmoottoria voimanulosottokäytössä kipatessa tai kasetoidessa.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen suurempaa omapainoa kompensoidaan sallimalla hybridiajoneuvoille yhden tonnin suurempi kokonaismassa tieliikennekäyttöön. Vetoauton hyötykuorman suuruus on siten Simulan rinnakkaishybridijärjestelmä-Sisussa sama verrattuna vastaavaan pelkästään dieselmoottoriseen kuorma-autoon.

Oy Sisu Auto Ab:n asiakkaalle Aki Simula Oy:lle luovutettu Sisu Polar Rock Hybrid ja Jyki -automaattikasettiyhdistelmä lähtee työkäyttöön suoraan luovutustilaisuudesta.

Lisätietoja

Sisu Polar -liiketoimintajohtaja, Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
Kuorma-automyyjä, Heikki Hiltunen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 0400 382 891