SUUNNITTELU- JA PROJEKTIPALVELUT

TULOKSELLINEN KEHITYSTYÖ ON OLLUT SISUN VAHVUUS JO VUOSIKYMMENIEN AJAN. TEKNOLOGIAOSAAMISEN MYÖTÄ MYÖS KANSAINVÄLISET
PROJEKTIPALVELUT OVAT NOUSSEET OSAKSI LIIKETOIMINTAA.

YHTEISTYÖVERKOSTO

Projektien pääasiallisena tavoitteena on toimia osana jo olemassa olevaa verkostoa ja saattaa tarvittava tieto-taito paikalliseen tuotantoon. Kokonaisuuden hallinnointi edellyttää vahvaa osaamista. Sisulla on tämän tyyppisten projektien johtoon kokemus sekä resurssit. Oman kattavan teknologiaverkostonsa ansiosta Sisulla on mahdollisuus myös hyödyntää kulloisessakin hankkeessa vaadittavia palveluja.

TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ PAIKALLISTEN TOIMITTAJIEN KANSSA

Tuotekehitys ja suunnittelu tähtäävät aina kannattavaan ja tuottavaan valmistusprosessiin ja se sovelletaan käytettävissä oleviin resursseihin. Tämän vuoksi Sisu korostaakin paikallisten komponenttitoimittajien tuntemusta ja osaamista.

TIEDUSTELU PAIKANPÄÄLLÄ SELVITTÄÄ OLOSUHTEET

Huolellinen tutkimus, projektien kokonaishallinta ja paikallispalvelujen hyödyntäminen ovat avainasemassa, kun vaaditaan osaavaa kumppania.

SISULLA ON KYKY JA TAHTO VASTATA NÄIHIN HAASTEISIIN

ENGINN_pro2