Tiedote koronan vaikutuksista toimintaamme

 

Hyvät asiakkaat, yhteistyökumppanit, ystävät,

Elämme nyt vaikeita aikoja ja pelkään pahoin, että emme vielä edes pysty hahmottamaan kaikkea sitä mihin meneillään oleva korona-epidemia tulee vaikuttamaan. Tähän saakka vanhemman sukupolven elämänkaari on jakaantunut aikaan ennen ja jälkeen sotien. Minun ikäiseni jakolinja on kulkenut 90-luvun laman kohdalla. Jatkossa tulemme kaikki muistamaan ajan ennen ja jälkeen korona-epidemian.

Epidemian vaikutukset ovat iskemässä kaikkeen toimintaamme. Tartuntojen hidastamiseksi koulut ovat sulkeneet ovensa, riskiryhmiin kuuluvat sulkeutuneet koteihinsa ja yritysten toimihenkilöt mahdollisuuksien mukaan siirtyneet etätöihin. Ihmisten liikkumista rajoitetaan nyt monin tavoin epidemian hallitsemiseksi ja tehtaat ovat pysäyttämässä komponenttitoimitusten puutteen takia tuotantojaan.

Myös Sisu Auton tuotannollinen toiminta on nyt pysähtymässä. Ajoneuvoteollisuuden pitkät toimitusketjut ovat katkenneet ja pääkomponenttitoimittajamme ovat sulkeneet tehtaansa ilmoittaen vähintään kahden viikon katkoksesta toimituksiin. On selvää, että nämä ilmoitukset ovat vain ensiviesti muuttuneesta tilanteesta ja komponenttitoimitusten käynnistyminen ennen kesälomia on hyvin epätodennäköistä. Tästä syystä myös Sisu Autossa on toteutettu tilanteen vaatimat toimet ja sopeutettu toiminta vastaamaan näkyvissä olevaa todellisuutta.

Kotimaan kuorma-autokysyntä vaimeni yleisen taloudellisen epävarmuuden seurauksena merkittävästi jo viime kesänä. Syksyä kohti heikentynyt markkinatilanne ja automyyntimme erityisesti raakapuun kuljetuksiin käytetyn kaluston osalta johti loppuvuotta kohti supistuneeseen tilauskantaan ja siten olimme jo sopeuttamassa toimintaamme korona-epidemian iskiessä. Näin olemme nyt jo saaneet toteutetuksi yhdessä henkilöstömme kanssa neuvotellut toiminnan sopeutustoimet vastaamaan muuttunutta tilannetta ja uskomme, että näin kykenemme selviytymään yli tämän vaikean ajan rajallisin vaurioin.

Jonakin päivänä tämäkin koettelemus on ohi ja elämä palautuu jälleen normaaliin toimintaan. Korona-epidemia tulee jättämään meihin pysyvän muiston, mutta myös vahvistamaan meitä uusien haasteiden ja poikkeusolojen kohtaamiseen aiempaa paremmin valmistautuneina. Sisu Auton kaltaisille huoltovarmuuskriittisille yrityksille meneillään oleva ajanjakso on ollut todellinen tilanne havaita heikot kohtamme ja ottaa esille tulleet ongelmat osaksi varautumissuunnitelmiamme.

Vaikka tuotannollinen toimintamme on nyt pysähtymässä, toimii jälkimarkkinointiverkostomme normaalisti huolehtien siitä, että toimittamamme tuotteet toimivat niitä käyttävien asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Me tehtaalla keskitymme nyt toimiin, joiden avulla tehtaan toiminta epidemian vakavimman vaiheen ohimentyä saadaan ajettua jälleen ylös mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Parhaan tuen tälle, hyvät asiakkaamme, voitte antaa valitsemalla edelleen kotimaisen vaihtoehdon ajoneuvohankinnoissanne. Jokainen tilauskantaamme kasvattava, tuotantoseisokin aikana tehty autotilaus vahvistaa kykyämme toimia tuotantomme uudelleenkäynnistyksessä ja antaa jatkossakin mahdollisuuden vastata mahdollisimman hyvin tuleviin ajoneuvotarpeisiinne.

Meiltä kaikilta odotetaan nyt vastuullista toimintaa niin oman, läheisten kuin yhteiskuntammekin hyväksi. Pidetään yhdessä huolta meistä suomalaisista ja Suomesta.

Timo Korhonen
yrittäjä, Oy Sisu Auto Ab