Näin haet korotettujen massojen todistusta tai muutoslupaa SISU -kuorma-autollesi

Näin haet rakennetodistusta tai muutoslupaa SISU -kuorma-autollesi

KOROTETUT MASSAT

Etkö ole vielä hyödyntänyt Valtioneuvon asetusta 47/2017 tieliikenteessä käytettävistä mitoista ja massoista, joka sallii massojen korottamisen ajoneuvolle valmistajan laatimalla todistuksella, mikäli edellytykset tälle täyttyvät. Korotusta on mahdollista hakea SISU -kuorma-autoille E-sarjasta vm 1996 lähtien.

Suurimmat sallitut massat kuorma-autoille:
• 3-akseliset 28 t
• 4-akseliset 35 t
• 5-akseliset 42 t

Ääriakseliväli vaikuttaa 4- ja 5-akselisen kuorma-auton massaan. Näin lasket ääriakselivälin salliman auton suurin tieliikennemassa:
• 4-akselinen: (ääriakseliväli – 1800 mm) x 3,20 kg/mm + 20000 kg
• 5-akselinen: (ääriakseliväli – 1800 mm) x 3,50 kg/mm + 20000 kg

Minimiääriakselivälit suurimman sallitun massan saavuttamiseen:
• 4-akselinen 35 t: ääriakseliväli 6,49 m.
• 5-akselinen 42 t: ääriakseliväli 8,09 m.

Yhdistelmämassa ja sitä rajoittavat tekijät:

Mikäli kuorma-autosta löytyy seisontajarru kahdelta akselilta, runkorakenteellisesti auton yhdistelmämassa voidaan korottaa aina 76tn asti.

Ennen kevättä 2002 valmistetuissa SISU -kuorma-autoissa käytetty vetopalkki on D-arvoltaan 154kN. Tällöin suurin sallittu perävaunun massa on 40 tn ja yhdistelmän massa 63 tn. Kyseisen vetopalkin tunnistaa siihen meistetystä kokoonpanonumerosta 102-910-0121.

Kevään 2002 tuotannossa on otettu käyttöön direktiivin 94/20/EY mukaisesti tyyppihyväksytty SISU SPD190 vetopalkki, jonka D-arvo on 190 kN. Kyseisen vetopalkin tunnistaa siihen kiinnitetystä tyyppitarrasta tai meistetystä kokoonpanonumerosta 102-910-0461.

Moottoriteho saattaa myös rajoittaa ajoneuvollesi sallittavaa yhdistelmämassaa. Moottoritehovaatimus on 5 kW/t.

Nostotelillä varustettuna (8×2) suurin sallittu yhdistelmämassa tieliikenteessä on 68 t.

Ajoneuvonkuljetusautot / Koneenkuljetusautot
(Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019)

Ajoneuvonkuljetusautolle voidaan hyväksyä valmistajan selvityksen perusteella massa, joka on:

1) kolmiakselisena enintään 30 t.
2) neliakselisena enintään 37 t. (akselivälistä riippuen saattaa vaatia kaksipiiriohjauksen, ns. hätäohjaus)
3) viisiakselisena enintään 45 t. (1.6.2020 lähtien. Vaatii kaksipiiriohjauksen, ajoneuvossa tulee olla ns. hätäohjaus)

Ajoneuvonkuljetusauton teliakselistolle voidaan hyväksyä valmistajan selvityksen perusteella massa, joka on:

1) kaksiakseliselle telille enintään 26 t.
2) kolmiakseliselle telille enintään 33 t.

Mikäli tekninen massa on pienempi kuin haluttu tieliikennemassa voidaan ajoneuvonkuljetusautolle sallia teknistä massaa korkeampi kokonaismassa alennetuilla nopeuksilla aina 50 km/h asti.

SISU -Telirakenteet
SISU –kuorma-autojen mallimerkinnästä on tulkittavissa auton jousitusmuoto. Mallimerkinnän –PP merkintä kertoo takajousituksen olevan ilmajousitusta vastaava. Mallistossamme käytetyt
yleisimmät takapään telirakenteet ovat tunnistettavissa seuraavasti:

SISU K-AKK-8×2 kokonaismassa ja akselimassat
Trafin tiedote katsastajille 4/2013 mukaisesti Sisu K-AKK-8×2 nostotelisen auton akselimassaa saa rajoittaa asiakkaan näin halutessa, jolloin tieliikenteessä sallittua kokonaismassa voidaan korottaa. Kyseisen mallin vetävän akselin massaa rajoittamalla 10,5 tonniin, auton kokonaismassa on mahdollista korottaa siltasäännön ja auton etuakselimassan rajoissa. Esimerkkilaskelma alla:

Akselien mallimerkintä
Sisu –kuorma-autojen akselien mallimerkintä on löydettävissä akseliin niitatusta kilvestä. Kilpeen on merkitty akselin valmistaja, sarjanumero sekä tyyppinimi. Akselista riippuen kilpi voi sijaita joko akselipalkin tai akselin kotelon ylä- tai alapinnassa.

 

Mitä tehdä jotta saat korotetut massat otteelle?

Valmistajan todistuksen saatuasi sinun tulee tilata aika muutoskatsastukseen.

Muutoskatsastuksessa edellytetään jarrujen mittausta korotetulla massoilla määräaikaiskatsastuksen laajuudessa (perus tai laaja mittaus). Jos aiemmin tehdystä jarrutarkastuksesta on kulunut alle 3 kk, voidaan muuttuneet massat lisätä jarrusovitusohjelmaan ja laskea jarrutussuhde uudelleen.

Jotta ajoneuvolle haetut massat ovat voimassa pitää hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta ns. reitistölupaa, tämä haetaan vuosittain.

Hakemuksen liitteeksi laitetaan kopio auton rekisteriotteesta, jossa näkyy nämä korkeammat sallitut tieliikennemassat.

Reitistölupaa ei siis voi hakea ennen kuin auto on muutoskatsastettu.

 

TODISTUSTEN TILAAMINEN

RAKENNETODISTUS (KOROTETUT MASSAT)
Todistuksen laatimista varten tarvitsemme seuraavat perustiedot kuorma-autostanne:

  • kopio rekisteriotteesta
  • valokuva auton tyyppikilvestä
  • toimitus- ja laskutusosoite y-tunnuksineen

Pyydämme Teitä toimittamaan kyseiset tiedot sekä yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen: massatodistus(at)sisuauto.com

Pyrimme vastaamaan kyselyynne 2 viikon kuluessa. Otamme Teihin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse ennen todistuksen lähettämistä. Todistus toimitetaan postitse ja sen hinta on 350€ alv 0.

MUUTOSLUPA
Voit hakea myös muutoslupaa ajoneuvoosi esim. akselin lisäys, rungon jatkaminen. Nämä tapaukset arvioidaan yksilökohtaisesti auton rakenteen puitteissa. Muutoslupaan sisältyy myös rakennetodistus.

Muutoslupaa hakiessasi ilmoita seuraavat tiedot:

  • kopio rekisteriotteesta
  • valokuva auton tyyppikilvestä
  • muutostoimenpide
  • muutostyön tekijän tiedot
  • toimitus- ja laskutusosoite y-tunnuksineen
  • lisättävän komponentin tiedot esim. lisättävän akselin numero ja jarrutiedot

Pyrimme vastaamaan kyselyynne 2 viikon kuluessa. Otamme Teihin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse ennen todistuksen lähettämistä. Todistus toimitetaan postitse ja sen hinta on 750€ alv 0.

Pyydämme Teitä toimittamaan kyseiset tiedot sekä yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen: massatodistus(at)sisuauto.com