SISU asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

SISU asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet, vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset nostivat ajoneuvoyhdistelmämassat 60 tonnista 76 tonniin. Sisu Polar -malliston suurten sallittujen teknisten massojen ansiosta ajoneuvot olivat valmiita uudistukseen ilman merkittäviä tuotemuutoksia.

Kasvaneet massat muuttivat markkinoita vankkarakenteisille Sisu Polareille edullisemmaksi ja hyvät näkymät johtivat tehdasvalmiiden puuautojen jatkokehitykseen. Uudistuneet, jo auton valmistusvaiheessa asennetut päällerakenteet ja kasvaneeseen tehotarpeeseen vastaava, markkinoiden tehokkain yli 900 hevosvoimaa tuottava hybrid-voimalinja täyttävät nyt vaativimmankin asiakkaan tarpeet.

Kuluvan vuoden aikana on tälle kuljetussektorille toteutettu panostuksemme tuottanut vahvasti tilauksia niin puuautojen kuin haastavissa olosuhteissa operoivien bioenergiankuljetuksiin tuotettujen vaihtolava-autojenkin osalta ja olemme myös saaneet vahvan otteen mobiilihakkurialustoista. Vaihtolava-autot ja mobiilihakkurialustat ovat molemmat kotimaisen päällerakenneyhteistyön tuloksia. Kotimaisin voimin olemme voineet varmistaa parhaan mahdollisen tuotteen meidän tuntemiimme olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Sisu Polar–puuautojen myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut jo kolminkertaiseksi. Kuluvan vuoden loppua kohti mentäessä tulee tämä näkymään vahvistuvana markkinaosuutena rekisteröintitilastoissa ja hyvä ote markkinoista tulee jatkumaan myös ensi vuoden alkaessa. Myös muiden Sisu Polar–tuotteiden positiivinen myynnin kehitys on johtanut tilauskantamme kasvuun vuosikymmenen ennätyslukemiin.

Uusien tuotantotyöntekijöiden rekrytoinneilla kykenemme vastaamaan asiakkaittemme toimitusaikavaatimuksiin ja siten uuden, ajoon valmiin tuotteen toimitusaika on kasvaneesta kysynnästä huolimatta edelleen vain noin neljä kuukautta. Tuotantoinvestointimme varmistavat kasvun edellytykset tuleville vuosille ja mahdollistavat myös aiempaa vahvemman otteen keväälle painottuvasta maansiirtoautomarkkinasta.

Lisätietoja

Sisu Polar -liiketoimintajohtaja, Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
Tuotantopäällikkö, Teemu Puustinen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 040 743 8586