SISU AUTO – 90 VUOTTA KOTIMAISTA AJONEUVOTEOLLISUUTTA

SISU AUTO – 90 VUOTTA KOTIMAISTA AJONEUVOTEOLLISUUTTA

”Yrityksen pitkä historia on vahva kasvualusta tulevaisuuteen.”

Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n aloittaessa SISU-tuotteiden valmistuksen 1.4.1931 käynnistyi kotimaisen ajoneuvoteollisuuden ja Sisu Auton kiehtova, jo yhdeksän vuosikymmentä jatkunut menestystarina. Tänä aikana ovat erilaiset Suomessa valmistetut SISU-merkkiset ajoneuvot tehneet tuotemerkin tunnetuksi ympäri maailmaa ja rakentaneet Sisu Autosta yhden tunnetuimmista suomalaisista brändeistä.

Syntymästään saakka Sisu Auto on toiminut kotimaisen ajoneuvoteollisuuden kehittäjänä ja alan veturina. SISU-tuotannon kokonaismäärä, yli 50 tuhatta ajoneuvoa, käsittää hyvin laajan kirjon erilaisia ajoneuvoja: kuorma-autoja, linja-autoja, raitiovaunuja, kiskokalustoa, sotilas-, pelastus- ja erikoisajoneuvoja sekä lukemattoman määrän näiden erilaisia komponentteja moottoreista akselistoihin.

Yhtiön kerryttämä suora työllistävä vaikutus tähän mennessä on runsaat 64 tuhatta kotimaista henkilötyövuotta. Tämän lisäksi se on työllistänyt moninkertaisen määrän yhteistyökumppaneiden henkilöstöä SISU-tuotteiden valmistuksessa ja jälkimarkkinoinnissa. Tänään yhtiön oma henkilöstömäärä on noin sata henkilöä ja sen lisäksi työllistämme välillisesti SISU-komponenttien valmistuksessa ja varaosa- ja huoltopalveluissa n. 380 suomalaista.

Nykyisten SISU-huipputuotteiden lisäksi useat maailmalla menestyneet kotimaiset ajoneuvot, niihin liittyvät teknologiat ja kuljetusratkaisut ovat juuriltaan Sisu Auton käsialaa. Ajoneuvoalan korkeatasoisen koulutuksen tuottamista osaajista lukuisat ovat kouliintuneet kansainväliseen toimintaan uransa jossakin vaiheessa Sisu Auton palveluksessa. Tänään yhtiö vie suomalaista ajoneuvoalan osaamista maailmalle valtaosin suunnittelupalvelujen muodossa.

– Sisu Auton kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on taannut muuntautumiskyky ja erikoistuminen. Osaamisemme tehokas hyödyntäminen ja keskittyminen kaikkein vaativimpiin ajotehtäviin sekä erikoisajoneuvoihin ovat edellytyksiä nykyisen Sisu Auton olemassaololle. Historiallisesti laaja eurooppalainen kuorma-autoteollisuus on keskittynyt muutamaan suurvalmistajaan ja joukkoon erikoisajoneuvovalmistajia, mukaan lukien Sisu Auto, joista jokainen on löytänyt paikkansa kaikkein vaativimpien asiakkaiden tarpeiden täyttäjänä, toteaa yrittäjä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen.

Keskeinen oivallus yhdistää erikoisajoneuvovalmistus ja massatuotetut komponentit on ollut Sisu Auton merkittävin strateginen valinta. Jo vuosikymmenen ajan Sisu Auto on toiminut yhteistyössä maailman suurimman hyötyajoneuvovalmistajan Daimler Truck AG:n kanssa. Tämä on mahdollistanut alan viimeisimmän teknologian hyödyntämisen uusissa SISU-tuotteissa ja kyvyn tuottaa joustavasti yksilöllisiä piensarjatuotteita kilpailukykyisin hinnoin.

– SISU Polar -kuorma-autotuotteet ovat vaativiin käyttötehtäviin suunniteltuja, korkealaatuisia, markkinoiden suorituskykyisimpiä kuljetusvälineitä, joiden alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta ne tuottavat käyttäjilleen kilpailevia tuotteita parempaa taloudellista tulosta. Vuosi sitten toteutetun mallistouudistuksen tuloksena on kuljettajalle tuotettu ajotehtäväkohtainen informaatio ja ajoneuvon hallinta viety täysin uudelle tasolle. Jatkuvan teknologiakehitystyön tuloksena syntyneistä uusista innovaatioista merkittävin on markkinoiden ainoa raskaisiin kuorma-autoihin suunniteltu diesel-sähköhybridi-ratkaisu, joka edelleen parantaa SISU Polareiden tuottavuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Petri Kananen.

Yleisen turvallisuustilanteen heikkeneminen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana luonut nopeasti kasvavaa kysyntää suojatuille sotilas- ja pelastusajoneuvoille. Tähän tarpeeseen Sisu Auto on kehittänyt täysin uuden, vahvasti suojatun, modulaarisen SISU GTP 4×4-tuoteperheen, jossa yhdistyy siviiliajoneuvojen tapaan Sisu Auton erikoisosaaminen, omaa kehitystyötä oleva suojausteknologia ja kilpailukykyinen massatuotettu ajoneuvoteknologia.

– SISU GTP:n ensisijainen käyttötarkoitus on sotilaallinen miehistönkuljetus- ja partiointikäyttö, mutta täysin samaa alustaratkaisua voidaan hyödyntää myös järjestelmäajoneuvona ja hyvin erilaisissa pelastustehtävissä vaikeissa olosuhteissa, mm. tiettömässä maastossa. Käynnissä olevalla toimitusprojektilla Puolustusvoimille on nyt luotu SISU GTP-tuotteelle sarjatuotantovalmius. Tämä tarkoittaa kykyä tuottaa nopeasti näitä ajoneuvoja hyvinkin suuria määriä, kertoo yhtiön sotilasajoneuvoliiketoiminnan johtaja Jyri Ahonen.

Yhtiöön kertynyttä osaamista hyödynnetään tänä päivänä merkittävissä määrin myös suunnittelupalvelujen tuottamisessa kehittyvien markkinoiden ajoneuvoteollisuudelle. Sisu Auto on toimittanut onnistuneesti jo useita suuria tuotekehitysprojekteja asiakkailleen ja luonut näihin vahvat asiakassuhteet. Yhtiön palveluliiketoiminta sitoo eri liiketoimintojen synergiat tiiviisti yhteen ja tuottaa yhtiölle mahdollisuudet investoida edelleen omaan osaamiseensa ja tuotteisiin.

– Sisu Auto jatkaa kohti satavuotishistoriikkiaan näiden kolmen liiketoiminnan avulla. Seuraavan vuosikymmenen aikana sotilasajoneuvotuotanto kasvaa aiempaa merkittävämmäksi osaksi yhtiömme ydintoimintaa. Suunnittelupalveluvientiä kehitetään edelleen ja tavoitteena on kasvattaa näin brändimme osaksi kasvavien suurvalmistajien keskeisiä teknologiakehittäjiä. Kuorma-autoasiakkaillemme haluamme kehittyä halutuimmaksi premium-toimittajaksi, joka kykenee palvelemaan asiakkaita lähimpänä, yrittäjältä-yrittäjälle periaatteella, päättää yrittäjä Timo Korhonen.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
Hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759

Lisää yksityiskohtaista tietoa ja kuvia Sisu Auton ja suomalaisen kuorma-autoteollisuuden historiasta, internetistä osoitteesta www.sisuauto.com

Täysiresoluutioiset kuvat löydät täältä