Sisu Auto nyt 85 vuotta!

       

Suomalainen Sisu Auto täyttää tänään 85 vuotta

Asiakkaita palvelevia innovatiivisia kuljetus- ja teknologiaratkaisuja jo vuodesta 1931

Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyi Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n perustamisen ja toiminnan laillistavan yhtiöjärjestyksen Helsingissä 1.4.1931. Tästä tapahtumasta alkanut kotimainen autoteollisuus on nyt saavuttanut merkittävän 85 vuoden iän.

sisu85vpsd112222222

Sisu -kuorma-autot ovat vuosikymmenien kuluessa tulleet tutuiksi koko kansalle. Kotimaisten tuotteiden merkitys yhteiskuntamme rakentamisessa on ollut tärkeä: autoilta, työkoneilta ja niiden käyttäjiltä on vaadittu paljon ja yhä edelleen pohjoisen maamme erityispiirteet edellyttävät maassamme käytettävältä työkoneistolta ominaisuuksia, joita kotimainen teollisuus parhaiten kykenee ymmärtämään ja siten kehittämään asiakasvaatimukset täyttäviä tuotteita.

Kuorma-autoteollisuus on Sisun elinaikana ollut jatkuvassa muutoksessa ja sama kehitys jatkuu edelleen. Itsenäisten eurooppalaisten kuorma-autovalmistajien lähes 200 automerkkiä käsittäneestä kokonaisuudesta on ajan kuluessa kehittynyt teollisuudenala, joka tänään koostuu muutamasta suursarjatuottajasta ja paristakymmenestä erikoisautovalmistajasta. Sisu Autosta on kehittynyt erikoisajoneuvovalmistaja, joka keskittyy tuottamaan kuorma-autopohjaisia ratkaisuja kaikkein vaativimpiin kuljetustehtäviin. Näiden lisäksi Sisun tuotteistoon kuuluvat kotimaista huoltovarmuutta tukevat sotilasajoneuvot sekä uutena liiketoimintana ajoneuvosuunnittelupalvelujen tuottaminen kansainväliselle autoteollisuudelle.

Sisun merkitys kuljetusvälineteollisuutemme edelläkävijänä, innovaattorina ja kotimaisen konepajateollisuuden vientitoiminnan kehittäjänä on ollut merkittävä. Perinteisen kuorma-autotuotannon ohella Sisu on kuluneiden vuosikymmenien aikana suunnitellut, kehittänyt ja tuottanut mitä erilaisimpia tuotteita aina raitiovaunuista dieselmoottoreihin ja erilaisiin kuljetusvälineiden komponentteihin. Toiminnan monialaisuudesta ja laajuudesta saa kuvan jo tarkastelemalla vuodelta 1981 olevaa yhtiön 50-vuotishistoriakirjaa, lukemattomia innovaatioita on yhtiö tuottanut tämänkin jälkeen ja tuottaa vahvasti edelleen, nyt jopa omana liiketoimintanaan suoraan alan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.

Yritys ei elä historiastaan, mutta historia on hyvä kasvualusta tulevaisuuteen. Sisun suuria historiallisia oivalluksia ovat olleet liittoutuminen maailman johtavien komponenttivalmistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vahva yhteistyö alan oppilaitosten kanssa. Yhteistyö maailman suurimman hyötyajoneuvovalmistajan, saksalaisen Daimler AG:n kanssa on tuottanut Sisu Autolle mahdollisuuden hyödyntää alan viimeisimpiä teknologisia uutuuksia tuotteistossaan. Sisu Polar -mallistossa yhdistyy suuren valmistajan sarjatuotannon korkea laatu ja alan johtava innovatiivisuus pienen valmistajan nopeuteen ja kykyyn tuottaa asiakkaan vaatimia yksilöllisiä ja ajotehtäväkohtaisia ratkaisuja.

Vaativiin käyttötehtäviin suunniteltu Sisu Polar –mallisto on osoittautunut luotettavaksi ja vahvaksi työvälineeksi kaikkein rankimpiin kuljetustehtäviin ja se on käyttäjiensä keskuudessa saavuttanut maineen kaikkien aikojen parhaana Sisu –kuorma-autona.

Sisu -sotilasajoneuvopohjaisten, raskaiden, maastoliikkuvien erikoisautojen liiketoiminta  etenee myös vahvasti. Erikoisajoneuvoprojektimme Romanian öljykentille toimitettavien 10×10-tyyppisten ajoneuvojen osalta on esisarjan autojen kenttäkokeiden jälkeen päässyt tuotantovaiheeseen ja sarjatoimituksen kaksi ensimmäistä autoa ovat nyt tuotantolinjalla.

Yhtiön uusin liiketoiminta, ajoneuvojen suunnittelu kehittyvien markkinoiden ajoneuvoteollisuudelle on vahvassa kasvussa. Pääasiakkaina tällä hetkellä ovat suuret kiinalaiset ajoneuvovalmistajat, joille Sisu Auto tuottaa kehityspalveluja avaimet käteen –periaatteella konseptisuunnittelusta tuotantoon vientiin.

Sisu Auton 85-juhlavuosi on työntäyteinen. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana yhtiö on kehittänyt ja laajentanut toimintaansa kotimarkkinavetoisesta autotuotannosta kohti osaamisperustaisten palvelujen tuottamista. Huolimatta mittavista investoinneista kuorma-automalliston kehitykseen ja uusien liiketoimintojen luomiseen saavutti yhtiö päättyneellä tilikaudella positiivisen tuloksen. Yhtiön menestyksen takana on kotimaisen, vaativan asiakkaan sekä motivoituneen henkilöstön vankka usko kotimaiseen osaamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Yhtiön kehitys osaamispohjaisten palvelujen tuottajaksi on johtanut tuotekehitysresurssien suhteelliseen lisääntymiseen ja tänään yhtiön työntekijöistä jo joka neljäs työskentelee suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä. Tiivis tutkimusyhteistyö alan kouluttajien, mm. Oulun Yliopiston koneosaston kanssa tuottaa jatkuvasti uutta tietoa yhtiön tarpeisiin ja toimii hyvänä kanavana uusia osaajia rekrytoitaessa. Laaja korkeakouluyhteistyö tukee samalla myös koko kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden kykyä vastata jatkuvasti kiristyvään kansainväliseen kilpailuun.

Sisu Auton viimeaikainen kehitys osoittaa, että perinteisellä, uudistumiskykyisellä konepajateollisuudella on mahdollisuus menestyä myös tulevaisuudessa. Yhtiön asiakasräätälöityjen, erittäin vaativiin käyttötehtäviin suunniteltujen erikoisajoneuvojen tuotanto yhdistettynä tuotekehityskehityspalvelujen tuottamiseen kansainvälisille markkinoille tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla kannattavaa, kotimaista vientiteollista työllisyyttä ja varmistaa osaltaan kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden säilymisen kotimaisena.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 4395759

Lisää yksityiskohtaista tietoa ja kuvia Sisu Auton ja koko suomalaisen kuorma-autoteollisuuden historiasta löytyy netistä osoitteesta www.sisuauto.com

Suomalainen Sisu Auto kehittää ja valmistaa heti ajoon valmiita asiakaskohtaisesti suunniteltuja järeitä kuorma- ja erikoisautoja sekä tuottaa suunnittelu- ja projektijohtopalveluita kansainväliselle ajoneuvoteollisuudelle. Sisu Defence on edelläkävijä armeijoiden käyttämien suojattujen maastokuorma-autojen valmistajana. Sisu Auto -konsernin omistaa Suomen Erikoisajoneuvot Oy. Konsernin liikevaihto on runsas 30 milj. euroa, sen palveluksessa on noin 100 työntekijää ja yhtiön toiminta on kannattavaa.