Tiedote koskien 3-akselisia Sisu-kuorma-autoja, joiden tieliikennemassa on korotettu 28 tonniin.

Alun perin 1.10.2013 voimaan astuneessa AKTA 1257/1992 muutoksessa 407/2013 3-akselisten kuorma-autojen tieliikennemassojen korotus oli tarkoitettu väliaikaiseksi siten että 30.4.2018 jälkeen autojen tieliikennemassa palaisi takaisin entiselleen. Tästä syytä tällaisen auton rekisteriotteen I osan erikoisehdoissa on tällainen huomautus tieliikennemassoista:

Kenttiin merkityt väliaikaiset, korotetut massat voimassa AKTA (1257/1992) 21 §:n 2 momentin mukaisen määräajan (tämän jälkeen akselimassat 8000, 10500+8500 kg ja ajoneuvon suurin sallittu massa 26000 kg, yhdistelmämassa 60000 kg ja moduuliyhdistelmämassa 60000 kg).

Muistutamme, että kyseinen lakiteksti johon tässä viitataan on myöhemmin muutettu siten, että 3-akselisten autojen tieliikennemassojen korotus on pysyvä eikä väliaikainen.

Lakimuutoksesta huolimatta tämä rekisteriotteelta löytyvä merkintä on sitova siihen asti kunnes se on poistettu.

Kehoitamme kaikkia niitä 3-akselisten Sisu-kuorma-autojen omistajia, jotka ovat hakeneet autolleen tieliikennemassojen korotuksen jossain vaiheessa 1.10.2013 jälkeen ottamaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä tutulle katsastusasemalleen ja selvittämään, millaisia toimenpiteitä rekisteriotteen erikoisehtoihin merkityn huomautuksen poistaminen vaatii. Mikäli muutosta ei tehdä ennen 30.4.2018, ajoneuvon tieliikennemassa putoaa 28 tonnista 26 tonniin ja teliakseleille sallittava tieliikennemassa putoaa myös vastaavasti. Tieliikennemassan pystyy toki korottamaan takaisin 28 tonniin, mutta se vaatii erillisen muutoskatsastuksen.

Muistutamme myös, että tällainen 3-akselinen kuorma-auto, jonka tieliikennemassaa on korotettu 1.10.2013 jälkeen ei tarvitse meiltä mitään uutta todistusta tätä rekisteriotteen tietojen muuttamista varten. Autolle tieliikennemassojen korotuksen aikoihin kirjoitettu rakennetodistus löytyy sähköisessä muodossa rekisteritietojärjestelmistä ja se on voimassa niin kauan kuin ajoneuvon rakenne pysyy todistusta vastaavana.

Mikäli ette ole hakeneet 3-akseliselle kuorma-autollenne tieliikennemassan korotusta ja mikäli auto on sellainen jonka tieliikennemassan korottaminen on mahdollista, korotuksen hakeminen onnistuu myös 30.4.2018 jälkeen. Korotusta ei siis tarvitse hakea ennen tätä päivämäärää. Mikäli olette kiinnostuneet hakemaan korotusta kuorma-autollenne, kehoitamme teitä lähettämään rekisteriotteen kopion sekä auton tyyppikilvestä otetun valokuvan osoitteeseen:

massatodistus (at) sisuauto.com