Tietosuojalausunto

Sisu Auto kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä emmekä kerää tai hallitse henkilökohtaisia tietoja, paitsi jos asianomainen henkilö on vapaaehtoisesti itse luovuttanut tiedot.

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan: verkkokaupan tilauksien toimittamiseen, uutiskirjeen toimitukseen, sähköpostmarkkinointiin,  kyselyiden ja palautteiden mahdolliseen käsittelyyn. Käyttäjällä on mahdollisuus peruutta uutiskirje, ja sähköpostimarkkinointi.

Ilmoita, jos et halua henkilökohtaisia tietojasi kerättävän.

Käyttäjä voi myös halutessaan pyytää omat henkilötiedot poistettavan meidän järjestelmästä mikäli näin halutaan.

Web-sivuston tavallisen käytön aikana keräämämme ja tallentamamme tiedot ovat tyypillisiä Web-palvelimen lokitietoja. Näistä tiedoista ei ilmene, kuka olet, eivätkä ne sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja. Web-palvelimen lokitietoja käytetän tilastotietojen tuottamiseen ja sivuston aktiivisuuden monitorointiin.

Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille tai jaeta niiden kanssa, ellei edellä ole muuta sanottu.

Sisu Auto voi uudistaa tämän tietosuojalausunnon ehtoja milloin tahansa päivittämällä nämä tiedot.